Jak wykorzystać potencjał podejścia Lean MVP podczas tworzenia startupu?

Lean MVP jest obecnie najczęściej używaną metodologią, związaną ze strategią produktową. Jej unikatowość opiera się na podejściu zakładającym, że ważny jest cały cykl życia produktu. Lean MVP bardzo często wykorzystywane jest podczas tworzenia startupów.

Health Economics donosi, że 72% nowych produktów nie osiąga planowanego poziomu dochodowości. Wiele z nich nie jest w stanie przetrwać na rynku do momentu, kiedy mogą generować zyski. Z powodu ciągłych i dynamicznych zmian, otoczenie rynkowe nie sprzyja założycielom startup’ów. Warto także wspomnieć, że trzech na czterech przedsiębiorców ogłasza upadłość zanim znajdzie odpowiednią niszę rynkową dla swojego produktu.

Pozwala to zauważyć, że w procesie zarządzania produktami popełniane są kluczowe błędy. Taka prawidłowość dotyczy wielu firm, niezależnie od ich rozmiaru. Odpowiedzią na wszystkie wymienione trudności jest podejście Lean MVP. Twórca tej metodologii, John Krafcik, stworzył skuteczne rozwiązanie pozwalające zaadresować uwagę wszystkie problemy związane z zarządzaniem produktem.

Podstawą podejścia Lean MVP jest śledzenie produktu przez wszystkie etapy jego cyklu życiowego. Najważniejsze stają się pierwsze etapy, kiedy minimum viable product pozwoli Ci na sprawdzenie swojej idei biznesowej w realnym środowisku rynkowym. Użycie tego sposobu zarządzania umożliwia stworzenie w pełni efektywnego startup’u. Po lekturze poniższego artykułu dowiesz się jak użyć tej metodologii i rozwinąć swój biznes w nowoczesny i efektywny sposób.

Lean MVP w skrócie

Skuteczne zarządzanie produktem polega na poświęcaniu odpowiedniej ilości uwagi na wszystkich etapach jego rozwoju. Jest to istota podejścia Lean MVP. Należy podkreślić, że duża liczba produktów nie rozwiązuje realnych problemów klientów oraz nie dostarcza firmom prawdziwych zysków. Ocenia się, że 21% z nich ponosi porażkę, gdyż nie jest przydatna dla użytkowników. Jest to wyraźnym sygnałem wskazującym na złe wybory w sferze strukturalnej, procesowej oraz organizacyjnej przedsiębiorstw.

Dzisiejsze rynki wymuszają zmianę podejścia do zarządzania produktami. Produkty istotne dla użytkowników błyskawicznie wypełniają powstałe nisze. Dlatego podeście Lean MVP jest doskonałym rozwiązaniem w panującej erze cyfrowej. Na taką diametralną zmianę składa się wiele czynników. Pośród najważniejszych znajduje się potrzeba wprowadzenia efektywnych praktyk biznesowych. Dodatkowo należy zadbać o potrzeby klientów oraz całość cyklu życiowego produktu. Menadżer chcący wpasować się w to nowoczesne podejście, musi korzystać z narzędzi dostosowanych do obecnych czasów jak np. podejście Lean Startup.

Najważniejsze dla sukcesu Lean MVP jest efektywne połączenie pomysłów i strategii produktowej, a także upewnienie się, że zadziałają w prawdziwej sytuacji rynkowej.

W skrócie: Podejście Lean MVP umożliwi Ci wprowadzenie produktu na rynek w najszybszy możliwy sposób. Skupia się na dostarczeniu najwyższej dostępnej wartości dla użytkowników. Dzięki tej metodologii będziesz w stanie patrzeć na produkt w spektrum jego całego cyklu życia.

Nie masz jasno zdefiniowanych oczekiwań względem aplikacji? Umówmy się na warsztaty projektowania produktu. Wspólnie zdefiniujemy Twoje potrzeby i wybierzemy najlepsze usługi tworzenia oprogramowania dla Twojego MVP.

Skontaktuj się z nami

Podejście Lean MVP jak narzędzie służące do tworzenia startup’u

Metodologia Lean MVP jest sumą wielu procesów oraz technik. Zastosowanie ich umożliwia stworzenie minimum viable product, które na każdym etapie swojego cyklu życia, będzie dążyć do sukcesu.

Lean MVP Startup

Podczas tworzenia startup’u warto zastanowić się nad zastosowaniem podejścia Lean MVP Startup. Jest to najlepsza metodologia związana z budowaniem nowych biznesów. Powstała w Dolinie Krzemowej pod koniec dwudziestego wieku. Już wtedy zauważono, że twórcy startup’ów, tworzą je ze względu na swój unikatowy pomysł biznesowy. Dopiero później przychodzi czas na identyfikacje potrzeb klientów. W podejściu Lean MVP Startup ważny jest cały model biznesowy a nie tylko część związana z dochodowością produktu.

Lean MVP Startup pozwoli Ci na szybsze dostarczenie wartości dla użytkowników. Sprawdzisz również dzięki niemu, czy Twoje posunięcie biznesowe jest prawidłowe. Zastosowanie omawianego podejścia umożliwia rozszerzanie potencjalnych grup docelowych. Oferuje także specjalistyczne narzędzia pomiarowe oraz powiększenie wiedzy związanej z każdym etapem życia produktu.

Idea – fundament tworzenia startup’u

Większość startup’ów powstaje z powodu pojawienia się przełomowego pomysłu w umysłach ich założycieli. W podejściu Lean MVP kluczowa jest ideacja. Jest ona procesem, który umożliwia wytworzenie najlepszego możliwego produktu, dostosowanego do potrzeb wybranej grupy klientów. Chodzi tutaj o swojego rodzaju doskonalenie i formowanie pierwszego pomysłu biznesowego. Skuteczna ideacja prowadzi do znalezienia najlepszego rozwiązania problemu użytkowników.

Badanie rynku oraz zrozumienie potrzeb docelowej grupy klientów jest wyznacznikiem Twojego sukcesu. Dlatego dogłębna analiza potrzeb klientów musi poprzedzić fazę developmentu produktu. Dobrym podsumowaniem tej prawidłowości podejścia Lean MVP jest pytanie: „Jaką wartość nasz produkt może dodać do życia jego użytkowników?”.

Analiza rynkowa jako narzędzie Lean MVP

Skrupulatne sprawdzenie obecnego i przyszłego rynku dla produktu, stanowi ważną część podejścia Lean MVP. Lean Menadżer cały czas opiera swoje decyzje na aktualnej informacji zwrotnej pochodzącej od klientów. Dzięki tej wiedzy potrafi podejmować efektywne decyzje biznesowe. Ważne jest także śledzenie aktualnych trendów oraz nowo rozwijających się technologii. Osobną częścią, niemniej jednak równie istotną, jest obserwowanie konkurencji. Im większą wiedzę na temat przeciwników posiadasz, tym lepiej dla Twojego produktu.

Krytyczne myślenie oraz dogłębna analiza torują drogę do sukcesu podczas tworzenia startup’u. W tym miejscu widać wyraźną różnicę pomiędzy podejściem Lean MVP a innymi sposobami zarządzania produktami. Lean Menadżer potrafi w odpowiednim momencie wykonać krok w tył i kontynuować rozwój w dobrą stronę. Natomiast tradycyjne podejścia do zarządzania, zazwyczaj wymuszają jak najszybszy debiut produktu na rynku.

Strategia

Następnym ważnym aspektem podejścia Lean MVP jest dobranie odpowiedniej strategii. Innowacyjność i elastyczne podejście usprawniają proces planowania. Przeprowadzenie badań związanych z produktem oraz ich analiza daje wskazówki dotyczące przyszłości procesu. Dzięki temu zaplanujesz swoje następne kroki z większą efektywnością.

Strategia produktowa obierana podczas tworzenia startup’u musi brać pod uwagę skalowalność produktu. Dobrze dobrana skala MVP pozwoli Twojemu zespołowi na zoptymalizowanie przyszłych procesów, związanych z rozwojem produktu. Twoim zadaniem jako Lean Menadżera, jest użycie adekwatnych narzędzi, potrzebnych w danym momencie rozwoju produktu. Całość opisanego procesu powinna opierać się na danych dotyczących wydajności produktu. Tylko w taki sposób osiągniesz sukces używając podejścia Lean MVP.

Cykl życiowy

Każdy produkt, również minimum viable product, posiada swój cykl życiowy. Jest to okres czasu mierzony od momentu pojawienia się pomysłu na produkt, aż do czasu, kiedy jest kompletnie nieistotny na rynku. Podejście Lean MVP skupia się na każdym etapie cyklu życia produktu. Należy pamiętać, że skuteczne MVP w przyszłości stanie się w pełni skalowalnym produktem. Dlatego proces podejmowania decyzji uzależniony jest od obecnego etapu życia produktu. Dobranie odpowiedniej strategii jest kluczowe dla wybranego modelu startup’u.

Najbardziej znanym podziałem cyklu życiowego produktu jest rozbicie go na trzy etapy: dopasowania rozwiązania do problemu, dopasowania produktu do rynku oraz implementacja skalowalności produktu.

Etap dopasowania Lean MVP do problemu, który ma rozwiązać

W tej fazie życia produktu musisz zidentyfikować docelową grupę klientów oraz ich potrzeby. Następnie należy poznać ich problemy oraz znaleźć te, które jesteś w wstanie dla nich rozwiązać. Pomogą Ci w tym dwa pytania: „Czy pośród użytkowników istnieje jakiś problem, którą jest wart Twojej uwagi?” i „Czy możemy rozwiązać właśnie ten problem?”.

Podczas tej fazy poznasz wybraną grupę użytkowników. Ważna jest szybka identyfikacja ich problemów oraz to, czy są one w ogóle rozwiązywalne. Należy pamiętać o najważniejszej części, czyli o rentowności przedsięwzięcia. Na tym etapie prowadzi się drobiazgowe badania, analizę danych ilościowych, a także poznaje się nowe ścieżki rozwoju. Pozwala to na osiągnięcie wymierniejszych wyników.

Etap dopasowania Lean MVP do wymagań rynku

W tym okresie czasu należy zdeterminować typ rynku, który będzie najbardziej odpowiedni dla Twojego produktu. Dobre dopasowanie rynkowe przełoży się później na skalowalność oraz potencjał rozwojowy. Dla weteranów podejścia Lean MVP jest to najważniejszy kamień milowy w trakcie cyklu życia produktu.

Etap dopasowania Lean MVP do wymagań rynku pokaże Ci dokładną charakterystykę Twojego produktu. Upraszczając, dowiesz się czy potencjał produktu do rozwiązywania problemu przekłada się na zyski.

Pamiętaj: Zadbaj o dobór rynku dla Twojego produktu (walidacja rentowności), zyski rynkowe (trakcje) oraz skalowalność produktu.

Lean MVP

Skalowalność – reszta cyklu życia Lean MVP

Na tym etapie Twój produkt przestanie być minimum viable product. Stanie się w pełni skalowalnym produktem powstałym przy pomocy podejścia Lean MVP. W tej fazie produkt nastawi się na rozwój oraz skalowalność. Jest to potrzebne, aby mógł być istotny w ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Nie istnieje złoty przepis na sukces w tej fazie życia produktu. Niemniej jednak, należy pamiętać o tej zależności: przed nastawianiem się na skalowalność, należy przetestować swoją teorię w oparciu o dane ilościowe. Innymi słowy, przetestuj swój produkt na realnym rynku, wyciągnij dane oraz poddaj je analizie. Twój model biznesowy nigdy nie jest kompletny. Nie zamykaj się na nowe rozwiązania. Pozostawanie istotnym na rynku wymaga innowacyjnego podejścia.

Pro-tip: Wiele firm zajmuje się skalowalnością zbyt szybko. Podczas planowania rozwoju najważniejsze jest realne podejście do sytuacji. Przykładowo, jeżeli Twój zespół jest zbyt mały lub nie posiada odpowiedniej wiedzy, nie poradzi sobie z modernizacją produktu. W razie takich problemów, warto zastanowić się nad skorzystaniem z outsourcingu usług IT. Pamiętaj również, aby Twój model biznesowy miał miejsce na adaptacje do nowych warunków.

Implementacja podejścia Lean MVP w Twoim biznesie

Jeżeli doszedłeś do tego miejsca, to wiesz już co jest potrzebne efektywnemu Lean Menadżerowi. Niemniej jednak, możesz wahać się co do sposobu implementacji tych rozwiązań w swoim biznesie. Leader zawsze zaczyna zmiany od samego siebie. W tym przypadku chodzi o Ciebie – Lean Menadżera. Poniżej znajdziesz trzy kluczowe porady, dzięki którym wprowadzenie podejścia Lean MVP zaczniesz już od dzisiaj.

Klarowność działań jest ważna. Twój zespół powinien wiedzieć, jak wygląda plan na całość tworzonego produktu. Dzięki temu znacznie szybciej wychwycą problemy i blokery, a także szybciej je usunął. Pamiętaj o używaniu narzędzi, które znajdują się w Twoim arsenale. Może być to rozwiązanie softwareowe lub technologia oparta na chmurze. Warto zainwestować w oprogramowanie, dzięki któremu można na bieżąco śledzić postępy prac związanych z produktem.

Ustal priorytety prac. Dzięki temu identyfikacja etapu cyklu życiowego produktu będzie łatwiejsza. Pozwoli to na adaptacje do aktualnych warunków. Bardzo często, dzięki ustalaniu priorytetów zadań, otrzymasz unikatowy wgląd w najważniejsze potrzeby użytkowników. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który byłby zmarnowany na tworzenie niepotrzebnych funkcjonalności. Wybierz co jest dla Ciebie najważniejsze: szybka premiera czy dostarczenie najwyższej wartości? Swój wybór oprzyj na danych, które zdobędziesz podczas procesu.

Mierz postępy swojego produktu. Wyznacz mierzalne wartości, dzięki którym poznasz realny czas, który upłynął od fazy pomysłu do rzeczywistego testowania produktu. Flow Twojego MVP pokaże potrzeby danego rynku. Zwróć uwagę na miejsca, w których Twoje cele nie pokrywają się z flow produktu. W tym przypadku należy zmienić założenia projektu, tak aby osiągnąć zamierzone efekty szybciej i efektywniej.

Lean MVP – podsumowanie

Metodologie Lean pomagają w szybkim dodaniu wartości rynkowej do Twojego produktu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań menadżerskich pozwala na efektywne konkurowanie w stale zmieniającym się środowisku rynkowym. Zostanie nowoczesnym i skutecznym leaderem wymaga zmiany dotychczasowego podejścia do strategii produktowej.

Tworzysz startup i utknąłeś w martwym punkcie? Potrzebujesz wsparcia kogoś z doświadczaniem? Uczestniczyliśmy w realizacji wielu projektów Lean MVP.

Napisz do nas

Głodny wiedzy? Sprawdź nasze pozostałe artykuły!

Zobacz wszystkie
24/06/2019

4 zalety MVP dla założycieli startupów

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców, jest tworzenie zbyt rozbudowanych wersji produktów przez wypuszczeniem ich na rynek. Przyczyn może być wiele, jednak jednym z najbardziej wyraźnych jest obawa przed udostępnieniem produktu, który nie spotka się z zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Paweł
Paweł Janda
CEO
28/05/2021

7 najważniejszych powodów porażek projektów MVP (minimum viable product)

Stworzenie projektu MVP (minimum viable product) jest mądrym posunięciem dla przedsiębiorców. Pozwala ono na sprawne przetestowanie swojego pomysłu na biznes i jego dopasowanie do potrzeb rynkowych. Co jednak zrobić, kiedy MVP zawodzi? Czy MVP może w ogóle zawieść? Niestety dzieje się to częściej niż mogłoby się wydawać. Już na etapie tworzenia MVP może bowiem dojść do wielu pomyłek.

Michał
Michał Cal
Head of Growth
19/11/2021

Flutter, czy warto wybrać tę technologię do stworzenia MVP? – wywiad z Filipem Niedzielą, założycielem FoodCore

Wiele startup’ów staje przed ciężkim wyborem związanym z odpowiednim dobrem technologii, dzięki której ich pomysł biznesowy zamieni się w realny produkt. Nie jest to zadanie łatwe, czemu nie sprzyja również mnogość dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych.

Robert Chudy, PhD
Head of Communications

Z chęcią doradzimy rozwiązanie, które sprawdzi się w Twojej firmie.