loading

Startup MVP

Dlaczego MVP?

Podejście MVP (Minimum Viable Product) zakłada budowę aplikacji o minimalnej funkcjonalności, pozwalającej na przetestowanie jej z grupą docelową. Takie podejście pozwala sprawdzić produkt na rynku bez konieczności inwestowania dużych środków finansowych.

mvp

MVP

FINALNY PRODUKT

MVP, czyli maksimum korzyści przy minimalnym ryzyku.

Weryfikacja rynkowa

Budowa MVP pozwala zweryfikować na ile potencjalni klienci potrzebują Twojego rozwiązania oraz w jakim kierunku powinien przebiegać jego rozwój. Jeśli w konfrontacji z rynkiem zauważysz konieczność dokonania poprawek w Twoim produkcie, będziesz w stanie szybko i niskim nakładem finansowym dokonać odpowiednich zmian.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Inwestowanie w pełnowartościowy produkt bez wiedzy czy użytkownicy go potrzebują jest ryzykowne. Dlatego budując MVP warto wybrać bardziej ekonomiczne rozwiązanie np. stworzenie aplikacji mobilnej w technologii hybrydowej Flutter, co w przeciwieństwie do tworzenia dwóch natywnych aplikacji Android oraz iOS, zdecydowanie obniży koszty developmentu.

Pozyskanie finansowania

Budowa MVP i pozytywna walidacja rynkowa stanowią podstawę do pozyskania finansowania na finalny produkt od anioła biznesu czy funduszu venture capital.

NASZE USŁUGI

Sprawdź co oferujemy w ramach MVP

UX Wireframes

To funkcjonalna makieta aplikacji bez docelowej warstwy graficznej. UX Wireframe zawiera najważniejsze funkcjonalności, nawigację, menu i jest podzielona na właściwe ekrany.

UI Mockups

To projekt graficzny aplikacji bazujący na UX Wireframes. Projekt zawiera odpowiednio dobrane fonty, ikony i kolory. W skrócie – jest odwzorowaniem tego, jak aplikacja będzie wyglądać w przyszłości.

Klikalny prototyp

Klikalny prototyp makiety UX pozwala na zasymulowanie działania aplikacji. Umożliwia odzworowanie zachowań użytkownika i ich analizę, aby jeszcze precyzyjniej przygotować produkt do debiutu na rynku.

MVP

Na bazie poprzednich kroków programiści tworzą aplikację o podstawowych funkcjonalnościach. Do tworzenia MVP wykorzystujemy najbardziej optymalne technologie np. Flutter dla aplikacji mobilnych oraz WordPress dla aplikacji webowych i stron internetowych.

MINIMUM VIABLE PRODUCT

Zamieniamy pomysły w znakomite oprogramowanie

startup-mvp-2
startup-mvp-3
startup-mvp-5
startup-mvp-8
startup-mvp-6
startup-mvp-4
startup-mvp-7

Szukasz doświadczonego zespołu programistów
do swojego projektu?

FAQ

Co to jest minimum viable product (MVP)? Czy jest to prototyp produktu?

W tłumaczeniu na język polski minimum viable product (MVP) można nazwać minimalną wersją produktu, którą można wprowadzić na rynek. W projektach startupowych typu MVP, nacisk kładziony jest na kluczowe funkcje produktu. Wszelkie dodatkowe funkcjonalności odsuwane są na dalszy plan. Minimum viable product jest bardzo dobrym sposobem na weryfikacje potrzeb rynku. Kiedy MVP zostanie przetestowane i otrzyma wiele pozytywnych komentarzy od użytkowników, może stać się pełnoprawnym produktem. Podsumowując, minimum viable product jest rozwiązaniem, które powstaje przy zaangażowaniu najmniejszej możliwej ilości zasobów. Niemniej jednak jest to funkcjonujący prototyp, który w przyszłości stanie się kompletnym produktem.

Jaka jest definicja minimum viable product (MVP)?

Najczęściej używaną definicją MVP jest stwierdzenie:

Minimum viable product jest sposobem na poznanie potrzeb i preferencji konsumentów, w jak najmniejszym wymiarze czasowym oraz przy najmniejszym możliwym nakładzie.”

W prostszych słowach jest to po prostu sposób, na stworzenie produktu, który zostanie przestawiony klientom jak najszybciej. Musi on również spełniać wymagania rynkowe. Jest to na przykład aplikacja webowa lub mobilna. Jest to tożsame z metodologią agile i podejściem mvp lean.

MVP – minimum viable product czy minimum value product?

Częstą pomyłką popełnianą podczas poszukiwania wiadomości na temat MVP, jest błędne rozwijanie tego skrótu. Poprawne jest sformułowanie minimum viable product, natomiast nie minimum value product.

Jak stworzyć minimum viable product (MVP)?

Typowe kroki podejmowane przy projektach MVP:

  • Znalezienie niszy rynkowej oraz określenie docelowej grupy odbiorców.
  • Szczegółowa analiza potencjału konkurencji.
  • Zidentyfikowanie User Flow (np. w projektach sprzedażowych jest to określenie drogi do osiągnięcia obranego celu: znalezienie produktu, zakupienie go, kontrola zamówienia, otrzymanie produktu).
  • Wyznaczenie kluczowych funkcjonalności dla MVP i tworzenie ich w pierwszej kolejności.
  • Końcowym etapem jest faza projektowania MVP. Kiedy produkt jest gotowy, należy go wielokrotnie przetestować i wyciągać wnioski z rezultatów przeprowadzanych kontroli.

Jak długo tworzy się MVP (minimum viable product)?

Startupy zazwyczaj tworzą projekty typu MVP lean w kilka tygodni. Najwięcej czasu pochłaniają prace nad obszarem backendowym projektu. W tym podejściu ważne jest zrozumienie specyfiki tworzenia oprogramowania. Długość projektu MVP lean w dużej mierze zależy od jego najważniejszych cech. Kluczowe jest logiczne podzielenie prac na segmenty oraz tworzenie ich w odpowiedni sposób.

Jak ważny jest minimum viable product (MVP)?

Tworzenie MVP pozwala na przetestowanie pomysłu w realnym otoczeniu rynkowym. Startupy muszą trafnie określić grupę docelową przyszłych klientów. Nasze rozwiązania z zakresu startup MVP pozwalają na trafne znalezienie potencjalnych odbiorców. Umożliwia to dokładne monitorowanie zachowań użytkowników. Po zidentyfikowaniu kluczowych informacji dla projektu można przystąpić do tworzenia planu MVP. Dzięki zdobytym danym określa się najważniejsze funkcjonalności. Powyższe czynności powtarza się do momentu, w którym produkt jest gotowy lub zakończy swoją żywotność.

Drugą istotną kwestią związaną z minimum viable product jest szybkie wypuszczenie produktu na rynek. Ułatwia to wejście w stale zmieniający się i ewoluujący rynek.

Przeprowadzenie weryfikacji rynku przy pomocy MVP dostarcza wielu ważnych informacji. Pomocne w tym procesie stają się testy designów UX i UI.

W organizacjach, w których zespoły nie są przystosowane do zmian, implementowanie produktów MVP pozwala na łatwiejsze zaadoptowanie się do nich.

Czym jest MVP lean (minimum viable product) w metodologii Agile?

Metodologia Agile jest najpopularniejszym podejściem wykorzystywanym do tworzenia oprogramowania. Ta metoda dzieli projekty na mniejsze części nazywane iteracjami. Prace przeprowadzane nad tymi iteracjami, pozwalają na otrzymanie ważnego feedbacku od użytkowników. To z kolei umożliwia dostosowanie produktu do potrzeb rynku. Metodologia Agile wymaga elastyczności i dobrego planowania. Zastosowanie jej obniża poziom ryzyka projektu i ułatwia adaptacje do zmian. Bez niej ciężko jest stworzyć produkt przystosowany do potrzeb rynku. Projektowanie MVP lean w agile oznacza podjęcie odpowiednich kroków, związanych z tym procesem. Jest to: identyfikacja problemu rynkowego, zdefiniowanie User Flow, stworzenie makiety oraz designu projektu. Następnie należy dobrać najważniejsze funkcje. Dopiero po tych operacjach następuje development oraz testowanie produktu typu MVP lean.

Skąd pochodzi podejście minimum viable product (MVP lean)?

Pierwsze wzmianki o MVP lub MVP lean pojawiły się w pracach Erica Riesa. Jest on autorem metodologii Lean Startup. Kluczowe w tym podejściu jest testowanie i zdobywanie wiedzy. Odnosi się to w głównej mierze do procesu tworzenia produktu. Faza developmentu MVP idealnie odzwierciedla myśl stworzoną przez Riesa.

Czy można stworzyć MVP dla projektu aplikacji webowej?

Startupy muszą polegać na innowacyjnym podejściu podczas tworzenia swoich minimum viable products. Pomocna w tym może stać się strona internetowa MVP, która rozpoczyna proces developmentu. Jest to wizualna reprezentacja projektu, nie posiadająca pełnej funkcjonalności. Tworzenie tzw. landing page pozwala na zaoszczędzenie czasu. Kiedy produkt MVP zostaje przedstawiony klientom, jego rozwój nadal trwa. Umożliwia to lepsze poznanie charakterystyki rozwijanego projektu. Dzięki temu ewolucja produktu oraz jego usprawnianie stanie się pełniejsze i dokładniejsze. Podsumowując, takie podejście umożliwia zaoszczędzenie czasu, środków finansowych oraz zasobów. Końcowym efektem jest stworzenie produktu, który sprosta oczekiwaniom klientów.

Kiedy należy wybrać podejście MVP dla projektów aplikacji?

Budowanie aplikacji mobilnej lub webowej nie jest drobnym przedsięwzięciem. Jej projektowanie i tworzenie nie jest łatwym zadaniem. Dlatego logicznym posunięciem jest stworzenie projektu aplikacji MVP. Jest to opcja bardzo często wybierana przez startupy. Dużym ryzykiem związanym z aplikacją, jest niski odsetek aktywnych użytkowników po jej wypuszczeniu na rynek. Bez względu czy tworzona jest nowa aplikacja mobilna, czy SaaS, MVP jest idealnym rozwiązaniem, które umożliwia przetestowania produktu w środowisku przy stosunkowo niskim ryzyku. Podejście MVP lean ułatwia stworzenie aplikacji dostosowanej do potrzeb rynku oraz pomocnej w osiągnięciu obranych celów.

Ile kosztuje stworzenie MVP?

Tworzenie projektu typu MVP lean (minimum viable product) związane jest z redukowaniem kosztów związanych z całością procesu. Cena MVP uzależniona jest od wielu czynników. Są to m.in. środowisko projektu, stawka godzinowa oraz poziom wiedzy i doświadczenia specjalistów zajmujących się projektem. Trafne wybranie środowiska oraz odpowiednich specjalistów umożliwia kontrolowanie kosztów podczas budowania MVP. W takich projektach ważna jest również faza designu UI/UX, tworzenie kodu oraz testowanie produktu. Pieczę nad całością prac sprawuje menadżer projektu.

Chcesz wycenić swój projekt? Uzyskaj darmową konsultację. Kliknij tutaj.

Jak pozyskać finansowanie od Aniołów Biznesowych albo VC?

Projekty MVP dla startupów najczęściej zdobywają wsparcie inwestycyjne takich organizacji jak Business Angel albo Venture Funds Capital (VC). Ich działanie bardzo często się uzupełnia. Business Angles i VC na co dzień nie konkurują ze sobą. Należy jednak pamiętać, że Business Angels częściej interesują się projektami we wczesnej fazie developmentu. Venture Capital natomiast kumuluje fundusze od różnych inwestorów i kieruje je w stronę wyznaczonych MVP. Poziom wkładu BA to od około 5 tys. $ do 100 tys. $, a VC zazwyczaj nie składa propozycji inwestycyjnych niższych niż 500 tys. $. Wyjątkami są bardzo interesujące projekty mieszczące się w widełkach 300 tys. do 500 tys. $, które mogą zainteresować obydwie organizacje. Należy pamiętać, że dobranie właściwego planu finansowania zewnętrznego uzależnione jest od specyfiki procesu tworzenia każdego projektu. Zaprojektowanie innowacyjnego MVP pozwala na skupienie uwagi dużych graczy jak BA albo VC.

Czym jest UX Wireframe?

W projektach typu MVP lean (minimum viable product) ważne jest stworzenie odpowiednich planów produktu. W tym celu stosuje się tzw. UX Wireframes. Są to wizualne pierwowzory screenów i layoutów, które będą kluczowe dla poznania odczuć użytkowników związanych z designem. UX Wireframe można porównać do planów budowanego domu. Dzięki temu zastosowaniu można w pełni zrozumieć aspekt UI oraz UX projektu typu MVP lean, a także pozyskać cenne komentarze użytkowników.

Czym są makiety UI (UI Mockups)?

Tworzenie MVP (minimum viable product) spopularyzowało tzw. makiety UI. Są one reprezentacjami wizualnymi planowanego produktu. Ich tworzenie opiera się na wcześniej zbudowanych UX Wireframe. Innymi słowy, makiety te są działającymi wersjami demo właściwego projektu. Development MVP zaczyna się po zaakceptowaniu funkcjonującej makiety UI. One umożliwiają programistom stworzenie kodu, który powołuje MVP do życia. Makiety zawierają starannie dobraną kolorystykę, czcionki, zdjęcia, logo oraz inne materiały użyte podczas tworzenia UX Wireframes. W typ etapie tworzenia MVP można testować UI bezpośrednio z użytkownikami, a następnie wybierać najlepsze z nich.

Czym jest klikany prototyp MVP (minimum viable product)?

Klikany prototyp MVP jest przełożeniem pomysłu na realną formę. Pozwala na zamianę luźnych pomysłów w konkretny produkt. Kluczową funkcją jest stworzenie połączenia pomiędzy designem UI/UX a zespołem programistów. Trafnym porównaniem klikanego prototypu MVP jest pusta skrzynia. Widać jej zewnętrzną stronę, można do niej zajrzeć, ale w środku nie dzieje się nic. Innymi słowy, żadne procesy nie funkcjonują pod zewnętrznym wyglądem produktu. Klikane prototypy MVP odzwierciedlają idee podejścia minimum viable product. Dzięki nim łatwo przeprowadzić finalny test produktu w prawdziwym środowisku rynkowym. Stosując się do takich zaleceń, można stworzyć produkt dobrze dostosowany do potrzeb rynku.

Czy można zastosować Outsourcing IT podczas tworzenia MVP?

Na rynku istnieje dużo firm, które oferują wsparcie dla startupów podczas budowania MVP. Są między nimi również usługi outsourcingowe. Wybranie takiej opcji wiąże się z dwiema kluczowymi kwestiami. Pierwsza związana jest z umiejętnościami i doświadczeniem developerów, którzy zajmują się tworzeniem kodu dla MVP. Druga dotyczy doboru menadżera projektu. Powinna być to osoba, która pojmuje wizje projektu oraz jest w nią zaangażowana. Outsourcing dla projektów MVP umożliwia pozyskanie pomocy oraz zasobów od zewnętrznych zespołów IT. Takie rozwiązanie umożliwia zaoszczędzenie środków finansowych związanych z zatrudnieniem własnego zespołu specjalistów.

Czy korzyści z tworzenia MVP przewyższają zagrożenia z nim związane?

Główne założenie projektów typu MVP lean (minimum viable product) wiąże się z maksymalizacją zysku. Nie wymagają one dużych wkładów finansowych. Dodatkowo, w takich przedsięwzięciach łatwo zminimalizować ryzyko. Podczas tworzenia MVP bada się potrzeby i zachowania użytkowników. Pierwsze zyski z produktu mogą występować jeszcze w procesie developmentu. Oznacza to pozyskiwanie środków pieniężnych, kiedy wizja ostatecznego produktu jest jeszcze niepełna. Zwiększa to szansę na zwrot zainwestowanych zasobów.

Czy można usprawniać MVP po wypuszczeniu go na rynek?

Stworzenie MVP (minimum viable product) nie jest równoznaczne z zakończeniem procesu produkcji, jednak już na etapie wprowadzenia go na rynek można już z niego czerpać benefity. MVP używane jest również jako bardzo skuteczne narzędzie sondowania rynku. Umożliwia pełne poznanie potrzeb klientów. W późniejszych stadiach, odświeżanie funkcjonalności produktu ułatwia implementowanie nowych technologii. Dzięki temu finalna wersja produktu będzie posiadała jeszcze lepsze funkcje i dodatki.

Co to jest minimum viable product, a czym jest "minimum product”?

Minimum viable product nie jest pojęciem tożsamym z „minimum product”. Minimum product oznacza twór we wczesnej fazie developmentu. MP tworzone jest w celu rozwiązania problemów związanych z procesem tworzenia MVP. Stworzenie MP nie jest równoznaczne z testowaniem idei, jakim jest wypuszczenie MVP. Dobrym przykładem tej zależności jest Twitter. Minimum product w przypadku Twittera to możliwość publikowania wpisów o długości 160 znaków. Dodatkowe funkcjonalności aplikacji pojawiły się później, wraz z powstawaniem MVP.

Co to jest minimum viable product, a czym jest minimum saleable product (MSP)?

Minimum saleable product jest to wersja produktu, która odpowiada oczekiwaniom użytkowników (wiedza oparta na badaniu rynkowym). MSP jest następnym krokiem po MMP (Minimal Marketable Product). Innymi słowy, jest to dobro, za które klienci są w stanie zapłacić. Niemniej jednak MSP nie można jeszcze określić mianem minimum viable product.

Czy można pracować nad poszczególnymi częściami MVP osobno?

Jest to wymóg bardzo ważny dla sukcesu MVP. Przy takim podejściu identyfikuje się zadania na wszystkich etapach developmentu. Podobnie planuje się pracę wewnątrz poszczególnych etapów. Sukces w zastosowaniu takiego rozwiązania opiera się na częstym sprawdzaniu postępów prac oraz ich właściwej kontroli. Przykładem jest tworzenie odrębnych linii kodu przez programistów. Po zakończeniu ich pisania, całość kodu kompiluje się ze sobą, w celu stworzenia danej funkcjonalności produktu. Podzielnie prac na mniejsze etapy pozwala również na szybsze otrzymanie informacji zwrotnej o produkcie, zredukowanie zagrożeń oraz zwiększenie efektywności pracy. Takie podejści idelanie wpisuje się w podejście Agile MVP lean.

Czy w projektach MVP ważna jest współpraca z Technical Co-Founderem lub CTO?

Wielu startupom towarzyszą rozterki związane z pozyskaniem dodatkowej pomocy technicznej. Włączenie do swojego przedsiębiorstwa Tech Co-Foundera lub CTO jest często nazywane „małżeństwem biznesowym”. Wybór nieodpowiedniej osoby na takie stanowisko może przyczyniać się do zahamowania rozwoju produktu. Dodatkowo, projekty typu MVP zazwyczaj nie posiadają dużego wsparcia finansowego. Włączenie Tech Co-Foundera lub CTO może być nieopłacalnym posunięciem. Jeżeli decyzja o powołaniu kogoś na takie stanowisko jest niezbędna, wybór musi zostać dokonany z absolutną pewnością. Należy również pamiętać, że długie poszukiwanie CTO lub Tech Co-Foundera spowalnia wypuszczenie produktu na rynek.

Czy można użyć zbiórek publicznych (crowdfundingu) do finansowania MVP?

W roku 2015 firma „Pebble” użyła platformy KickStarter do promowania swojego pomysłu. Produktem był „cudowny smartwatch”. Zanim przedsiębiorstwo rozpoczęło jakiekolwiek prace nad produktem, opublikowało swoje idee na Kickstarterze. Każda zainteresowana osoba mogła wesprzeć firmę w formie preorderu. W zamian, „Pebble” zobowiązał się do dostarczenia smartwatcha wszystkim, którzy ich wsparli. Kampania stała się jednym z największych sukcesów na Kickstarterze. Podobne zastosowanie można byłoby odnieść dla MVP (minimum viable product). Niemniej jednak, wiele udanych akcji kickstarterowych opiera się na pracy profesjonalnych teamów marketingowych.

Jaki jest przykład projektu MVP?

Wiele osób wie, że Amazon po powstaniu był księgarnią online. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że Jeff Bezos rozpoczął od skupowania książek od dystrybutorów. Dzięki temu mógł wysyłać klientom książki, które zamówili na jego stronie. Kiedy sprzedaż zaczęła szybko wzrastać, do sklepu Amazon dołączono inne produkty. Kolejnym krokiem stało się pozyskanie magazynu. Po dalszej ekspansji Bezos mógł zaoferować użytkownikowi spersonalizowane doświadczenia na swojej stronie. Jest to dobry przykład udanej implementacji MVP i przekształcenie go w niezwykle udany produkt.

Najlepszym przykładem projektu MVP dla startupów jest produkt firmy Dropbox. Początkiem przedsięwzięcia stał się zwykły filmik demonstracyjny, który pokazywał funkcje tworzonego przez nich MVP. Dropbox przedstawił solidne argumenty dotyczące benefitów przechowywania danych w jednym miejscu. Dodatkowo zachował całość feedbacku od klientów. Dzięki temu osiągnęli ogromny sukces i dziś ich produkt jest synonimem sukcesu.

POZOSTAŁE USŁUGI

Odkryj co jeszcze możemy zrobić dla Twojego biznesu.

Oprogramowanie dedykowane

Zbuduj z nami aplikację dostosowaną do potrzeb Twojego biznesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Outsourcing IT

Rozszerz kompetencje technologiczne korzystając z zewnętrznego zespołu ekspertów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projektowanie graficzne

Zaprojektuj idealny produkt cyfrowy dbając o jego funkcjonalność, użyteczność i wydajność.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Ebook

Hej, zaczekaj jeszcze!

Przygotowaliśmy dla Ciebie ciekawą lekturę!

Jeśli wykorzystujesz w swoim biznesie aplikację mobilną, mamy dla Ciebie praktyczny poradnik, dzięki któremu szybko sprawdzisz, które elementy Twojego rozwiązania cyfrowego wymagają poprawy!

Zapisz się na newsletter, a my w odpowiedzi wyślemy Ci
e-booka „Jak sprawdzić jakość aplikacji mobilnej?”.

.